ОПАКОВКА – СОРТИРАНЕ

Разполагаме с най-модерното оборудване, с най-съвременната поточна линия за сортиране и опаковане. Разполагаме с опитен и добре обучен персонал. Всяка дейност се извършва в съответствие с всички необходими правила за безопасност и хигиена, за да се гарантира най-високото качество на нашите продукти.