ДОМАТИ СУРАВЛИС

През 2006 г. в Иерапетра, агрономът Танасис Суравлис, познавайки много добре потенциала на региона, поради специфичния климат и топлото време през по-голямата част от годината, дори и през зимата, е изградил първата оранжерия от 30 дка. Тогавашната визия и мисъл бе създаването на образцова оранжерия, с основна цел поддържането и подобряването на качеството.

Всички инсталации и конструкции на оранжериите са модерни. Културите се следят строго и ние гарантираме, че производството ще има правилните характеристики и няма да има ненужни интервенции в културите. Всички наши действия се извършват, както са определени от интегрираните системи за управление, които следваме, но и високите стандарти, които сме наложили, за да гарантираме качеството на крайния продукт и за да защитим района, в който оперираме.

Домат с голям размер на плода или бийф домат:
Форма на плода: Кръгла
Тегло: 160-260gr
Диаметър :6,7-10,2cm

Вариации: Елпида, Беладона, Екстасис, Блек.

Много добър вкус и аромат, отличен цвят при пълно узряване, дълъг период на запазване на характеристиките.