СЕРТИФИЦИРАНЕ

Доставянето на безопасни продукти и удовлетворението на клиентите са наш ангажимент. В тази посока ние сме приели строга политика за сигурност, разработена в съответствие с международните стандарти.