ЧЕРЕШИ

От плодородните равнини на Колиндрос, обл. Пиерия, избираме най-добрите череши. Всяка година снабдяваме пазара с 250 тона череши, които се отличават с вкуса и аромата си.

СЕЗОННОСТ

ЯНУ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГ

СЕП

ΟΚΤ

НОЕ

ДЕК