БАЗИ

Нашите бази се състоят от специално проектирани и лицензирани съоръжения, които отговарят на всички необходими стандарти за безопасност и хигиена, определени от европейското и международното законодателство.

ОПАКОВЪЧНА БАЗА

ЗЕЛЕНЧУКОВА БОРСА