ПЛАСМЕНТ – ТЪРГОВИЯ

Транспортирането на нашите продукти до крайния потребител се извършва със специален флот от превозни средства, за да запазим всички качествени характеристики на всеки един продукт непокътнати и да стигне до масата на потребителя, както е събран от полето.

ТОЧКИ НА ПРОДАЖБА

ЦЕНТРАЛНА БОРСА – гр. ТЕСАЛОНИКИ

 Α69

2310771488,
ФАКС. 2310759164
GSM.6937466906

МЕНИДЖЪР: МАРИНОС ФРАНГУЛИС

ЦЕНТРАЛНА БОРСА – гр. ТЕСАЛОНИКИ

Β68

2310762029
ФАКС: 2310759164
GSM.6945569584

МЕНИДЖЪР: Теодор ФРАНГУЛИС

ЦЕНТРАЛНА БОРСА – гр. ТЕСАЛОНИКИ

Β63

 2310762029
ФАКС:2310759164
GSM.6937231666

МЕНИДЖЪР: НИКОЛАОС ПАПАДОПУЛОС

гр. НЕА МАГНИСИЯ, обл. ТЕСАЛОНИКИ

ул. „ХАРИЛАУ ТРИКУПИ“ № 17

2310781388
GSM.6937466906

МЕНИДЖЪР: МАРИНОС ФРАНГУЛИС