Ντοματα Σουραβλης

Το 2006 στην Ιεράπετρα  ο Γεωπόνος Θανάσης Σουραβλής  αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της περιοχής λόγω του ιδιαίτερου κλίματος και της μεγάλης ηλιοφάνειας που υπάρχει ακόμα και κατά την διάρκεια του χειμώνα, εγκατέστησε το πρώτο θερμοκήπιο  30   στρεμμάτων. Το όραμα και η σκέψη τότε  για την δημιουργία μιας πρότυπης  μονάδας   με βασικό  γνώμονα την διατήρηση αλλά και την βελτίωση της ποιότητας. 

Όλες οι κατασκευές των θερμοκηπίων  είναι σύγχρονες .  Οι καλλιέργειες  παρακολουθούνται  και  εξασφαλίζουμε οτι η παραγωγή θα έχει τις σωστές κατευθύνσεις και δεν θα γίνονται άσκοπες επεμβάσεις στις καλλιέργειες. Όλες μας οι ενέργειες καταγράφονται  όπως ορίζουν τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης που ακολουθούμε  αλλά και τα υψηλά στάνταρ που έχουμε  επιβάλλει για την διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και την προστασίας της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Ντομάτα μεγαλόκαρπη ή beef :
Καρπός σχήματος : Στρογγυλό
Βάρος : 160-260gr
Διάμετρος :6,7-10,2cm

Ποικιλίες : Ελπίδα , Belladona , Ekstasis , black

Πολύ καλή γεύση και άρωμα, άριστο χρώμα κατά την πλήρη ωρίμανση, μεγάλη διατηρισιμότητα.