Πιστοποιησεις

Η παροχή ασφαλών προϊόντων καθώς και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούν δέσμευση για εμάς. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε υιοθετήσει μια αυστηρή πολιτική ασφαλείας σχεδιασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.