Εγκαταστασεις

Οι εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από ειδικά διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους, έτσι ώστε να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, όπως ορίζονται από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Συσκευαστηριο

Λαχαναγορα